Finansavimas

2020 m. finansavimas:

Mokymo aplinkos finansavimas

Mokymo lėšų finansavimas

Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas)

Papildomos švietimo paslaugos

Lėšų likučiai už turto nuomą

Išmokėti gamybos išlaidas

 

2019 m. finansavimas:

Mokymo aplinkos finansavimas

Mokymo lėšų finansavimas

Papildomos švietimo paslaugos

Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas)

Lėšų likučiai už turto nuomą

Išmokėti gamybos išlaidas