Administracija

Svetlana Butautienė

Mokyklos direktorėgeografijos mokytoja ekspertė
VU, ekonomikos magistrė
ŠPU, pedagogikos bakalaurė
VPU, geografijos bakalaurė
Telefonas/faksas: (8 5) 241 0213
direktore@karsavino.vilnius.lm.lt

Gražina Povilaitytė-Kosarieva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui istorijos mokytoja metodininkė
VPU, humanitarinių mokslų magistrė
Telefonas: (8 5) 241 0217
grazina.kosarieva@karsavino.vilnius.lm.lt


Janina Rogožinskaja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rusų kalbos mokytoja metodininkė
VU, rusų filologijos magistrė
Telefonas: (8 5) 241 0217
janina.rogozinskaja@karsavino.vilnius.lm.lt

Kristina Stacevič

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams VKK, vadybos bakalaurė
Telefonas:(8 5) 241 0217
kristina.stacevic@karsavino.vilnius.lm.lt