Administracija

Svetlana Butautienė

Mokyklos direktorė
geografijos mokytoja ekspertė
VU, ekonomikos magistrė
ŠPU, pedagogikos bakalaurė
VPU, geografijos bakalaurė
Telefonas/faksas (8 5) 241 0213
direktore@karsavino.vilnius.lm.lt

Gražina Povilaitytė-Kosarieva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
istorijos mokytoja metodininkė
VPU, humanitarinių mokslų magistrė

Telefonas (8 5) 241 0217
grazina.kosarieva@karsavino.vilnius.lm.lt

Janina Rogožinskaja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
VU, rusų filologijos magistrė
Telefonas (8 5) 241 0217
janina.rogozinskaja@karsavino.vilnius.lm.lt

Kristina Stacevič

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
VKK, vadybos bakalaurė

Telefonas (8 5) 241 0217
kristina.stacevic@karsavino.vilnius.lm.lt