Administracija

Liudmila Isajeva

L. e. direktoriaus pareigas
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Švietimo vadybos magistrė
Telefonas/faksas: (8 5) 241 0213
direktore@karsavino.vilnius.lm.lt

Gražina Povilaitytė-Kosarieva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Istorijos mokytoja metodininkė
Humanitarinių mokslų magistrė
Telefonas: (8 5) 241 0217
grazina.kosarieva@karsavino.vilnius.lm.lt

Janina Rogožinskaja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija
Telefonas: (8 5) 241 0217
janina.rogozinskaja@karsavino.vilnius.lm.lt

Kristina Stacevič

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Telefonas:
(8 5) 241 0217
kristina.stacevic@karsavino.vilnius.lm.lt

 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos administracijos darbo grafikas 2018-2019 mokslo metams

Veiklos vertinimo išvada