Apie projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus Levo Karsavino mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. 2018-2019 m. mokykla gavo fizikos, biologijos, chemijos, technologijų, pradinio gamtamokslinio ugdymo priemones, kurias mokytojai sėkmingai naudoja per pamokas.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto svetainė: https://www.vedlys.smm.lt/