Biblioteka

Bibliotekos  vedėja  Larisa Filčenko.
Justiniškių g. 43, Vilnius
Biblioteka 53 kab. (III aukštas), skaitykla 55 kab. (IIIaukštas)
el. paštas biblioteka@karsavino.vilnius.lm.lt

 Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

08.00-15.30 – Skaitytojų aptarnavimas*

11.00-11.30 – Pietūs

15.30-16.30 – Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

08.00-15.30 – Skaitytojų aptarnavimas

11.00-11.30 – Pietūs

15.30-16.30 – Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas

08.00-15.30 – Skaitytojų aptarnavimas

11.00-11.30 – Pietūs

15.30-16.30 – Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas

08.00-15.30 – Skaitytojų aptarnavimas

11.00-11.30 – Pietūs

15.30-16.30 – Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas

08.00-15.30 – Skaitytojų aptarnavimas

11.00-11.30 – Pietūs

15.30-16.30 – Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas

* Knygų ir vadovėlių išdavimas, bibliografinių pamokų, teminių viktorinų ir parodų rengimas.

** Bibliotekos dienoraščio pildymas, bibliotekos fondo apskaita ir tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas.

Bendra informacija

Vilniaus Levo Karsavino   mokyklos biblioteka įkurta 1978 metais. Bibliotekos fonde yra 23 330  leidinių,  taip pat  atskiras  12 187  vadovėlių fondas.  Kasmet biblioteka aptarnauja 4039  lankytojus. Iš mokinio krepšelio lėšų visi mokykloje besimokantys  mokiniai yra  aprūpinami vadovėliais,  pagal galimybes kitomis mokymo priemonėms.

2002 metais mokykloje  įkurta skaitykla. Skaitykloje yra naujausia informacinė literatūra: žodynai, enciklopedijos rusų ir lietuvių kalbomis, žinynai, žurnalai., yra kopijavimo aparatas, spausdintuvas. Skaitykloje mokiniai gali ruoštis pamokoms, naudotis internetu, spausdinti ir  kopijuoti dokumentus.

 

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą. 

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas,
 • kompiuterizuota skaitykla.

Techninė įranga:

 • 5 kompiuteriai,
 • spausdintuvas,
 • kopijavimo aparatas,
 • garso ir vaizdo aparatūra,
 • interneto ryšys.

Tikslas:

Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.

Uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus;
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygas;
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraiškai;
 • Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra;
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje;
 • Kelti profesinę kompetenciją.

Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas