„Pušelės tos nesurokuotos“

Vasario 9-11 dienomis mokykloje vyko renginių ciklas, skirtas Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti „Pušelės tos nesurokuotos“: integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka 9a klasėje „A. Baranauskas – matematikas“, dorinio ugdymo pamokos 11, 9a, 9b klasėse „Jaunuolio moralės kodeksas A. Baranausko dienoraštyje“, integruotos lietuvių kalbos ir muzikos pamokos „Giedu dainelę“ 10b ir 10d klasėse, mokinių akrostichų ir poemos „Anykščių šilelis“ iliustracijų konkursas, meninio skaitymo konkursas „Imsiu tamstos žodį, savo širdin dėsiuos“. Buvo parengtos ekspozicijos Antano Baranausko jubiliejui lietuvių kalbos kabinetuose, bibliotekoje, Ia. fojė.

Posted in: Be kategorijos