Meninio skaitymo konkursas „Gražus tavo veidas, gimtine!“

Pati mieliausia man – Tėvynė mano!
Ir jos kalba man skamba tartum varpas.
Visi jos žodžiai manyje gyvena…
Tėvynė mano – Lietuva – jos vardas.
                            Birutė Jurkonytė – Petkevičienė

Kovo 10 d. į meninio skaitymo konkursą susirinko gausus 9-11 klasių mokinių būrys. Kadangi renginys vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, todėl, be abejo, pasirinkta patriotinė tema „Gražus tavo veidas, gimtine!“ Konkurso tikslas – ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą, sceninę raišką ir įtaigą. Mokiniai skaitė Maironio, Jono Aisčio, Salomėjos Nėries, Vytauto Mačernio, Justino Marcinkevičiaus, Janinos Degutytė, Jono Strielkūno, Henriko Radausko eiles. Kol vertinimo komisija posėdžiavo, žiūrovai ir skaitovai užtraukė per lietuvių kalbos savaitę išmoktą Antano Baranausko „Giedu dainelę, savo giesmelę…“ O po skambios dainos buvo išklausytas komisijos verdiktas:

I vieta – Evelina Igolnikova, 11c klasės mokinė;
II vieta – Viktorija Fedorec, 11b klasės mokinė;
               Ana Golovkina, 9b klasės mokinė;
III vieta – Elizabet Plėpis, 11 c klasės mokinė;
               Simona Gromovaitė, 10 c klasės mokinė.

Sveikiname nugalėtojas, o Evelinai Igolnikovai linkime sėkmės Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9-11 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse, kuris kovo 20 dieną Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje.

Posted in: Be kategorijos