Savo veiklą pradėjo Mokyklos taryba

2015 m. spalio 13 diena į pirmąjį posėdį susirinko nauja Mokyklos taryba. Mokyklos tarybos pirmininke balsų dauguma išrinkta  anglų kalbos mokytoja Žana Rubinštein, sekretore – lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Keturkienė, atsakinga už finansinę veiklą – tėvų atstovė Natalija Janušauskienė, atsakinga už ryšius su Mokinių taryba – 8a klasės mokinė Ksenia Govyadinova, o už informaciją Facebook-e  –  9b klasės mokinys  Vladas Prišmont. Nutarta rinktis į posėdžius antradieniais: privalomi posėdžiai sausio, balandžio ir birželio mėnesiais, kiti posėdžiai pagal darbo planą esant reikalui.

Kitas posėdis numatytas 2015-11-10.

Darbotvarkė:

1)      Mokyklos tarybos nuostatų atnaujinimas;

2)      Metinės veiklos planavimas.

Posted in: Be kategorijos