Būsimųjų pirmokų ir penktokų tėvelių dėmesiui

Nuo 2016-01-11 dienos  Vilniaus Levo Karsavino mokykla pradeda  vykdyti mokinių priėmimą į 1-ąsias pradinio ugdymo ir 5-ąsias pagrindinio ugdymo  klases. Pageidaujantys mokytis mokykloje, visus reikalingus dokumentus pristato į raštinę darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 valandos. Detalesnė informacija teikiama telefonu  85 241 02 13 arba atvykus į mokyklą.

Mokiniai į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą  priimami vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1273. Priėmimą vykdo  Mokinių priėmimo komisija ir mokyklos direktorius  pagal patvirtintą darbo  tvarką.

Mokinių skirstymo į klases kriterijai:

  • prašymo padavimo data, eiliškumas;
  • berniukų/ mergaičių skaičius klasėje;
  • etiką/ tikybą pasirinkusių mokinių skaičius klasėje.

Prašome pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (Prašymo formą rasite mokyklos tinklapyje  arba užpildysite atvykę į mokyklos raštinę (Justiniškių  g. 43);
  2. Gimimo liudijimą (kopiją);

Vėliau reikės pateikti:

  1. Dvi nuotraukas (3×4 cm);
  2. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų-kompetencijų aprašą(1 kl.)
  3. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimą( 5 kl.)
  4. Sveikatos pažymą (forma 027-1/a).

2016m. balandžio mėn. Levo Karsavino mokykloje  vyks būsimųjų pirmokų,  penktokų  ir jų tėvelių pažintis su mokykla, mokytojais, klasių auklėtojais.

Prašymas priimti į 1-ąją klasę

Prašymas priimti į 5-ąją klasę

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Posted in: Be kategorijos