Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Balandžio 19 – gegužės 5 dienomis 2, 4, 6 ir 8 klasių moksleiviai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo veiksmo tyrime (rašys diagnostinius ir standartizuotus testus). Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui. Mokykla moksleiviams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2017 metų standartizuotus testus. Moksleivių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas.

4, 6 ir 8 klasių mokiniai rašys ir mokinio klausimyną. Gauti klausimyno testo rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys taps priemone mokinių tėvams, mokytojams, ugdymo įstaigai užtikrinti lygias galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą.

Standartizuotų testų rašymo grafikas:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

2 KLASĖS

Testo pildymo trukmė

Testo rašymo data

RAŠYMAS 1 dalis

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.
SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 27 d.
RAŠYMAS 2 dalis

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.
MATEMATIKA

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

4 KLASĖS

Testo pildymo trukmė

Testo rašymo data

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 25 d.
SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.
MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

6 KLASĖS

Testo pildymo trukmė

Testo rašymo data

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.
SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.
MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d
SOCIALINIAI MOKSLAI.

GAMTOS MOKSLAI

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

8 KLASĖS

Testo pildymo trukmė

Testo rašymo data

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.
SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.
MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 24 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI.

60 min.

Gegužės 3 d.
GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 5 d.
Posted in: Be kategorijos

Atsiliepimai (Nėra atsiliepimų )

Dar nėra atsiliepimų

Parašykite komentarą