Europos socialinio fondo agentūros projektas  „Gyvasis skaitymas“

Vilniaus Levo Karsavino mokykla dalyvauja Vilniaus darželio-mokyklos  „Lokiukas“ laimėtame Europos socialinio fondo agentūros projekte  „Gyvasis skaitymas“.   Paraišką (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0079) pagal priemonę IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS (9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas).

Projektas skirtas ir jo tikslas yra tobulinti ketvirtų klasių mokinių skaitymo gebėjimus. Tikslui pasiekti pasirinkta antroji projekte remiama veikla – virtualios ugdymosi aplinkos diegimas (kūrimas). Šiame kontekste veiks virtuali platforma, kurioje mokiniai galės rasti „gyvus“ tekstus, padedančius stiprėti skaitymo srityje, tobulinti teksto suvokimo įgūdžius. Kitos veiklos, tokios kaip „Virtualios realybės pamoka“ leis mokiniams atsidurti partnerio mokykloje organizuojamoje inscenizuoto teksto pamokoje ir ne tik suprasti, bet ir pajusti tekstą. Renginiai, būreliai, konsultacijos, pagalba pamokose – viskas skirta mokinių skaitymo gebėjimams tobulinti. Šalia to, mokytojai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti jaunąją kartą kitaip. Mokytojai išklausys/dirbs seminaruose apie: inovatyvų mokymą, nukreiptą į skaitymo gebėjimų tobulinimą; apie greitąjį, įtraukųjį bei kitas skaitymo strategijas, kaip jas taikyti; IKT ir virtualios ugdymosi aplinkos naudojimą, gyvo tekstų suvokimo kūrimą IT priemonėmis, pritaikymą mokiniams.

​                      Projekte yra 6 partneriai (5 veiklą tobulinančios mokyklos ir 1 konsultuojanti mokykla).

Posted in: Be kategorijos