Informacija dėl 2, 4, 6, 8-tų klasių mokinių diagnostinių ir standartizuotų testų

Mūsų mokykloje balandžio 16 d. prasideda nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). 

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdfdoc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2, 4, 6, 8-tų klasių mokinių diagnostinių ir standartizuotų testų grafikas:

Data Dalykas Klasė Kabinetas Pamoka
2018-04-16 Lietuvių kalba

Rašymas

8a

8b

7

29

2

2

2018-04-20 Lietuvių kalba

Skaitymas

8a

8b

 

54

26

 

 

2

2

2018-04-18 Matematika

8a

8b

8

29

2

2

2018-04-24 Socialiniai mokslai

8a

8b

34

54

2

2

2018-04-26 Gamtos  mokslai

8a

8b

7

31

2

2

2018-04-17 Rusų kalba

Rašymas

6a

6b

6c

6c

6d

35

28

52

45

30

2

2

2

2

2

2018-04-19 Rusų kalba

Skaitymas

6a

6b

6c

6d

35

50

54

28

2

2

2

2

2018-04-25 Matematika

6a

6a

6b

6c

6d

6d

7

43

31

37

51

10

2

2

2

2

2

2

2018-04-23 Rusų kalba

Rašymas

2a

2b

4a

4b

40

61

39

42

2

2

2

2

2018-05-02 Rusų kalba

Skaitymas

2a

2b

4a

4b

40

61

39

42

2

2

2

2

2018-05-04 Pasaulio pažinimas

4a

4b

39

42

2

2

2018-04-25 Matematika

2a

2b

4a

4b

40

61

39

42

2

2

2

2

 

Posted in: Be kategorijos