Atvirų durų diena
Siekdami bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo bei ugdymo problemas, pasidžiaugti vaikų pasiekimais, mūsų mokykloje kovo 4 d. buvo organizuota atvirų durų dieną tėvams. Aktų salėje vyko koncertas. Jo metu savo gražiausius šokius, dainas, vaidinimus susirinkusiems dovanojo mokyklos mokiniai. Pasirodė daug mokinių – nuo mažiausių iki didžiausių. Svečius sveikino ir mokyklos veiklą pristatė mokyklos direktorė Svetlana Butautienė. Mokyklos kolektyvas dėkoja rūpestingiems tėvams ir džiaugiasi geranorišku bendradarbiavimu.

Posted in: Be kategorijos