Kvietimas dalyvauti Vilniaus miesto mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje

Kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje  „Pamoka kitaip“, kurios tikslas – įdomios ir kūrybiškos pamokos, atitinkančios šiuolaikinio vaiko poreikius ir interesus, organizavimo patirties sklaida.

Konferenciją organizuoja  Vilniaus Levo Karsavino mokykla.

Konferencijos iniciatoriai direktorė Svetlana Butautienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius. Konferencijos koordinatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Povilaitytė-Kosarieva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Rogožinskaja, metodinės tarybos pirmininkė Kristina Lučinska, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Beata Lisovskaja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Regina Kurmel, metodinės tarybos narė Liudmila Tankeliūnienė, dailės mokytoja Aleksandra Ulinskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Irina Zaleskaja.

Vilniaus miesto mokytojų metodinės-praktinės konferencijos „Pamoka kitaip“ nuostatai

 

Posted in: Be kategorijos