Dėl karštų orų stabdomas mokymo procesas mokykloje

Birželio 12 , 13 dienomis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro Algirdo Monkevičiaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. SR-2341 ,,Dėl ugdymo proceso koregavimo“ bei numatytais higienos normų reikalavimais HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, nuspręsta stabdyti ugdymo procesą Vilniaus Levo Karasavino mokykloje.

Mokyklos direktorės įsakymas

Posted in: Be kategorijos