Savaitė ,,Kurkime ateitį!“

Spalio 11 d. baigėsi iniciatyvos ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ paskutinė savaitė ,,Kurkime ateitį!“.
Siekdami suburti draugėn pačius jauniausius, jaunus ir vyresnio amžiaus žmones, gamtos mokslų ir technologijų pamokose mokiniai ir mokytojai kalbėjo apie šeimos ir visuomenės gyvenimo tradicijas. Daug dėmesio buvo skirta naminiams gyvūnams, opiausioms gamtos problemoms, atliekų rūšiavimui. Visi kartu organizavome nuotraukų parodą ,,Mūsų augintiniai“ ir pradėjomė akciją ,,Padėk benamiui gyvūnui“, kurios metu rinksimė tarą, skirta pakartotiniam naudojimui. Šios akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos gyvūnų prieglaudai ,,Lesė“.

Posted in: Be kategorijos