Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Rugsėjo 1-osios šventės programa

PATVIRTINTA

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-182

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS

RUGSĖJO 1–OSIOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS

2020-08-28

 1. Rugsėjo 1–osios šventė PUG, 1–4, 5-10, 11, 12 klasių mokiniams–12.30 val.
 2. 1 klasių mokiniai renkasi 10.45 val. kieme prie pagrindinio įėjimo. Klasių vadovai sutinka auklėtinius ir po šventinio sveikinimo palydi pirmajai pamokai į kabinetus.
 3. 5 klasių mokiniai renkasi 9.15 val kieme prie pagrindinio įėjimo. Klasių vadovai sutinka auklėtinius ir po šventinio sveikinimo palydi į kabinetus.
 4. 11, 12 klasių mokiniai renkasi 10.00 val. kieme prie pagrindinio įėjimo. Klasių vadovai sutinka auklėtinius ir po šventinio sveikinimo palydi į kabinetus.
 5. Šventiniame renginyje mokyklos kieme dalyvauja tik 1, 5, 11-12 klasių mokiniai, klasių vadovai, administracijos atstovai, organizatoriai, svečiai.
 6. PUG, 2–4 ir 6–10 klasių mokiniai renkasi nurodytu laiku ir eina tiesiai į jiems paskirtą kabinetą. Į mokyklą įeina pro nurodytą įėjimą. Klasių vadovai auklėtinių laukia kabinetuose. Pasibaigus susitikimui palydi į kiemą.
 7. PUG, 1–10, 11, 12 klasių mokinių atvykimo į mokyklą laikas:

Klasė

Laikas

Įėjimas

Kabinetas

Pelėdžiukai

9.00

Vidinis kiemas

kairieji laiptai

20

Žiniukai

9.00

Vidinis kiemas

kairieji laiptai

21

1a

10.45

Pagrindinis kiemas

40

1b

10.45

Pagrindinis kiemas

61

1c

10.45

Pagrindinis kiemas

18

2a

8.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

42

2b

8.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

60

2c

8.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

41

3a

9.00

Pagrindinis įėjimas, dešinieji laiptai

41

3b

9.00

Pagrindinis įėjimas, dešinieji laiptai

62

3c

9.00

Pagrindinis įėjimas, dešinieji laiptai

59

4a

9.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

38

4b

9.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

19

4c

9.30

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

63

5a

9.15

Pagrindinis kiemas

28

5b

9.15

Pagrindinis kiemas

30

5c

9.15

Pagrindinis kiemas

26

6a

8.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

29

6b

8.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

35

6c

8.30

Pagrindinis įėjimas

14

7a

9.00

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

33

7b

9.00

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

36

7c

9.00

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

24

8a

9.15

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

50

8b

9.15

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

51

8c

9.15

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

37

8d

9.15

Vidinis kiemas, kairieji laiptai

6

8e

9.15

Vidinis kiemas, kairieji laiptai s

49

9a

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

12

9b

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

8

9c

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

43

9d

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

45

10a

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

34

10b

11.30

Pagrindinis įėjimas, kairieji laiptai

55

11a j

10.00

Pagrindinis įėjimas

7

12a j

10.00

Pagrindinis įėjimas

52

 1. Bendrose erdvėse mokiniai ir mokytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (kaukes, apsauginius skydelius ir kt.)
 2. Išleisdami vaikus į mokyklą, tėvai pamatuoja temperatūrą. Esant 37,3°C ir daugiau bei pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiams (pvz. sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), į mokyklą neleidžia ir konsultuojasi Karštąja koronoviruso linija tel.1808 arba su savo šeimos gydytoju dėl tolimesnių veiksmų

 3. 2 – 4, 6 – 10, 11, 12 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), palydėję mokinius iki mokyklos kiemo arba durų, į vidų neužeina.
 4. 1, 5 klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) renginio mokyklos kieme metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 1 m), klausyti organizatorių.
 5. Budintys mokytojai stebi mokinių srautus ir nukreipia juos reikiama kryptimi, užtikrindami, kad mokiniai nesibūriuotų bendrose erdvėse, eitų tiesiai į jiems paskirtą kabinetą.
 6. Budintys mokytojai:

Mokytojas

Budėjimo vieta

T. M.

I a. fojė pagrindinės durys

O. Č.

I a. fojė vidinės durys

M. L.

Koridorius 6 – 9 kabinetai

A. U.

Koridorius 9- 14 kabinetai

I. A.

Pagrindiniai laiptai I aukštas

V. U.

II a. fojė prie mokytojų kambario

I. P.

Koridorius 28 – 31 kabinetai

S. Z.

Koridorius 31 – 34 kabinetai

V. V.

III a. fojė prie 43 kab.

N. K.

Koridorius 43 – 49 kabinetai

I. D.

Koridorius 49- 51 kabinetai

I. S.

Koridorius 51- 54 kabinetai

Ž. R.

Vidinis kiemas

A. Š.

Kiemas priešais pagrindinį įėjimą

Direktorė                                                     Svetlana Butautienė

Posted in: Be kategorijos