Diena: 2020-10-26

Informaciją apie mokyklos veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f23c91e5-bb9a-48d7-868e-e5bfb2f37938) teikiame aktualiausią informaciją apie mokyklos veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.: užtikrinant VESOC sprendimus priešmokyklinis (0 gr.), pradinis ugdymas (1-4 kl.) […]

Skaityti toliau