Informaciją apie mokyklos veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f23c91e5-bb9a-48d7-868e-e5bfb2f37938) teikiame aktualiausią informaciją apie mokyklos veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

  • užtikrinant VESOC sprendimus priešmokyklinis (0 gr.), pradinis ugdymas (1-4 kl.) bei visos dienos mokyklos grupių veikla − vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu (pradiniame ugdyme atostogos nuo š. m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);
  • ugdymas mokyklose, pagal pagrindinio (5-10 kl.) vidurinio (11,12 kl.) ugdymo š. m. 2020 m. lapkričio 3−8 dienomis − vykdomas nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalbą rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
  • priešmokyklinio ugdymo grupėse veikiantys būreliai (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
  • veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl mokinių nemokamo maitinimo:

  1. Ar mokiniams gali būti teikiamas nemokamas maitinimas atostogų metu?

Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokyklų mokiniams neteikiamas. Priešmokyklinukams, lankantiems ugdymo įstaigą atostogų metu, nemokamas maitinimas ugdymo įstaigoje skiriamas įprasta tvarka.

  1. Ar gali būti skiriami maisto daviniai, kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu?

Kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

  1. Ar gali būti skirti maisto daviniai, kai mokinys yra izoliacijoje?

Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių   šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl turi būti išsiaiškinama, ar šeimos pageidauja gauti maisto davinį.

Primename, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1862 buvo patvirtintas Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimas dėl Maisto davinių:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa991b00e1f011ea9342c1d4e2ff6ff6

Klausimai/atsakymai iš ŠMSM puslapio https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-atsako-i-dazniausius-klausimus-del-svietimo-istaigu-darbo-nuo-pirmadienio

Posted in: Be kategorijos