Diena: 2020-10-28

Informacija apie karantino įvedimą

Laba diena, gerb. bendruomenės nariai, Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz Daugiau informacijos rasite čia https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese Pakartojame aktualiausią informaciją apie švietimo įstaigų veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.: užtikrinant VESOC sprendimus  priešmokyklinis, pradinis ugdymas […]

Skaityti toliau