Informacija apie karantino įvedimą

Laba diena, gerb. bendruomenės nariai,

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz

Daugiau informacijos rasite čia https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Pakartojame aktualiausią informaciją apie švietimo įstaigų veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

  • užtikrinant VESOC sprendimus  priešmokyklinis, pradinis ugdymas bei visos dienos mokyklos grupių veikla − vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu laikantis visų saugumo reikalavimų (pradiniame ugdyme atostogos nuo š. m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);
  • ugdymas mokyklose, pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo nurodytomis dienomis š. m. 2020 m. lapkričio 3−8 dienomis − vykdomas nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);
  • priešmokyklinio ugdymo įstaigose veikiantys būreliai (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
  • bendrojo ugdymo įstaigose veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;

Posted in: Be kategorijos