Mėnuo: 2021 sausio

Svarbi informacija dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų     

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021 m. sausio d. Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas Sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų Dėl pakeitimo  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – […]

Skaityti toliau
Informacija tėvams: Susitarimas dėl produktų tiekimo sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose

PRIEDAS PRIE „PIENAS VAIKAMS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO SUTARTIES NR. X SUSITARIMAS DĖL PRODUKTŲ TIEKIMO SUSTABDŽIUS UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE 2021 m sausio mėn 13 d. Vilniaus Levo Karsavino mokykla pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 190002411, atstovaujama direktorės Svetlanos Butautienės, (toliau – „Ugdymo įstaiga“), AB „Žemaitijos pienas“, pagal Lietuvos Respublikos […]

Skaityti toliau
Mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

Šių metų sausio 21 dieną 14.00 val. vyks mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“ Konferencijos organizavimo tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje, skleisti mokytojų gerąją patirtį ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo aspektu, paskatinti mokytojus domėtis aktyvių metodų taikymu […]

Skaityti toliau