Diena: 2021-01-19

Mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

Šių metų sausio 21 dieną 14.00 val. vyks mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“ Konferencijos organizavimo tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje, skleisti mokytojų gerąją patirtį ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo aspektu, paskatinti mokytojus domėtis aktyvių metodų taikymu […]

Skaityti toliau