Mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

Šių metų sausio 21 dieną 14.00 val. vyks mokytojų konferencija „Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

Konferencijos organizavimo tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje, skleisti mokytojų gerąją patirtį ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo aspektu, paskatinti mokytojus domėtis aktyvių metodų taikymu pamokose.

KONFERENCIJOS NUOSTATAI

Konferencijos pranešimų tematika

  • Mokyklos patirtis ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo aspektu.
  • Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas atskirų sričių (priešmokyklinio ugdymo; pradinio ugdymo; lietuvių kalbos ir literatūros; matematikos ir informacinių technologijų; užsienio kalbų) dalykų pamokose.

Ketinantieji skaityti pranešimą konferencijoje iki 2021 m. sausio 20 d. privalo atsiųsti užpildytą pranešėjo anketą ir pranešimo tekstą direktorės pavaduotojai ugdymui Gražinai Povilaitytei-Kosarievai el. paštu grazina.kosarieva@karsavino.vilnius.lm.lt

Konferencijos organizavimo grupė

Grupės vadovas – S. Butautienė, mokyklos direktorė

Koordinatorius – G. Povilaitytė-Kosarieva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

R. Kurmel, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, MG pirmininkė;

A.Veršilo, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

I.Terez-Lilia, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Papildoma informacija

Konferencijos medžiaga bus apibendrinta ir paskelbta Vilniaus Levo Karsavino mokyklos interneto svetainėje adresu http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/.

Konferencijos pranešėjai, dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus el. paštu.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 52) 41 02 17. Kontaktinis asmuo G. Povilaitytė-Kosarieva grazina.kosarieva@karsavino.vilnius.lm.lt

Reikalavimai pranešimui

Posted in: Be kategorijos