Vilniaus miesto mokytojų konferencija „Ugdymo(si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

2021m. sausio 21 dieną Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nuotoliniu būdu vyko Vilniaus miesto mokytojų konferencija Ugdymo(-si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“, kuria inicijavo Vilniaus Levo Karsavino mokykla. Organizuoti šią konferenciją mus paskatino projektas, kuriame mokykla dalyvauja – „Renkuosi mokytis – mokyklų kaitai“. Šių metų pusmečio tikslas – sudaryti sėkmingų pamokų metodų sąrašą, jų taikymo pamokoje strategiją. Tai ši konferencija tapo pirmąja kregždute – kur mokytojai pasidalino savo sukaupta informacija, papasakojo kaip individualizuoja ugdymo procesą – kurio garantas yra sėkmingai parinktų pamokos metodų taikymas. Konferencijoje dalyvavo apie 70 pedagogų iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų. 11 pedagogų skaitė pranešimus (Vilniaus Levo Karsavino mokyklos, „Ateities“ mokyklos, d/m „Lokiukas“, l/d „Šnekutis“), kurie atskleidė mokyklų patirtį ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo atskirų sričių priešmokyklinio ugdymo; pradinio ugdymo; lietuvių kalbos ir literatūros; matematikos ir informacinių technologijų; užsienio kalbų dalykų pamokose.

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodžius ir palinkėjimus išsakė Vilniaus Levo Karsavino mokyklos direktorė Svetlana Butautienė.

Mokytojai sugebėjo sužadinti dalyvių aktyvias diskusijas, kurios vyko antroje konferencijos praktinėje dalyje. Mokytojai pasidalino pamąstymais temomis dėl specialių poreikių mokinių pasiekimų bei pažangos vertinimo. Mokytojai akcentavo, kad individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą yra svarbūs šie veiksniai – gebėjimas pritaikyti ugdymo turinį, mokymo(si) strategijų dermė, tinkamas mokymo(si) metodų parinkimas, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymas. Visą tai yra sėkmingas pamokos garantas ir užtikrina sėkmingą skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą.

Individualus mokytojo požiūris į mokymą – tai vaikams suteikta galimybė rinktis mokymosi medžiagą, metodus, priemones. Leisdami rinktis, ugdome laimingus vaikus“, – teigia konferencijos dalyvė.

Tiek organizatoriai, tiek dalyviai pripažino šios temos aktualumą,  poreikį organizuoti panašius renginius ir ateityje.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/konferencija-ugdymosi-diferencijavimo-ir-individualizavimo-aspektai-atsizvelgiant-i-mokiniu-mokymosi-poreikiu-ivairove/

Posted in: Be kategorijos