BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ, NAUJAI ATVYKUSIŲ MOKINIŲ TĖVŲ/ GLOBĖJŲ DĖMESIUI!

PIRMOKŲ IR NAUJAI ATVYKUSIŲ MOKINIŲ PASKIRSTYMAS Į KLASES BUS SKELBIAMAS 2021 m. RUGPJŪČIO 25 d. (PO PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO).

Pirmų klasių vadovai organizuos klasių tėvų (globėjų) susirinkimus iki 2021-2022 m. m. pradžios (mokytojai grįžta iš atostogų rugpjūčio 27 d.). Susirinkimo metu bus pateikta visa Jus dominančia informacija dėl ugdymo proceso organizavimo. Mokinių tėvai (globėjai) susipažins su klasių mokytojomis. Laukiame Jūsų!

Išsamesnė informacija teikiama tel. 852 41 02 13,  852 41 02 17.

ADMINISTRACIJA

Posted in: Be kategorijos