Sąrašas tų mokinių, kurių tėveliai pasirašė sutartį su mokykla

1 a klasė

MOK 88193

MOK 73595

MOK 73770

MOK 75146

MOK 82628

MOK 85800

MOK 86121

MOK 84824

MOK 85855

MOK 88193

MOK 88151

MOK 87943

MOK 83893

MOK 74489

MOK 83937

MOK 78669

MOK 77652

MOK 77649

MOK 77644

MOK 78017

MOK 78761

MOK 80163

MOK 81112

MOK 82583

MOK 83345

MOK 83840

MOK 84755

1 b klasė

MOK 73960

MOK 77711

MOK 74169

MOK 76888

MOK 73686

MOK 86968

MOK 82013

MOK 77641

MOK 82737

MOK 87086

MOK 87522

MOK 87523

MOK 75616

MOK 79157

MOK 80707

MOK 77951

MOK 76265

MOK 80689

MOK 80366

MOK 83154

MOK 83618

MOK 84306

MOK 80851

MOK 83605

MOK 84021

MOK 85420

 

1 c klasė

MOK 78196

MOK 81252

MOK 88641

MOK 86352

MOK 88492

MOK 87869

MOK 80571

MOK 77858

MOK 78255

MOK 74284

MOK 74827

MOK 74270

MOK 78513

MOK 79006

MOK 85454

MOK 87484

MOK 87482

MOK 85909

MOK 83147

MOK 83749

MOK 75588

MOK 81330

MOK 86471

MOK 87318

MOK 84376

MOK 86465

MOK 86602

1 d klasė

MOK 86467

MOK 85270

MOK 83620

MOK 80664

MOK 83705

MOK 86605

MOK 88819

MOK 74708

MOK 74693

MOK 73777

MOK 86028

MOK 78657

MOK 80298

MOK 73431

MOK 79915

MOK 81739

MOK 85763

MOK 75567

MOK 86228

MOK 88171

MOK 87298

MOK 87275

MOK 86259

MOK 86355

MOK 86557

MOK 86246

MOK 88470

2 a klasė

MOK 87502

MOK 89197

2 b klasė

MOK 89082

MOK 86351

MOK 85334

2 c klasė

MOK 85708

MOK 86880

MOK 86627

2 d klasė

MOK 86576

MOK 88981

3 d klasė

MOK 89440

MOK 81047

MOK 86326

MOK 87974

MOK 89062

MOK 88396

MOK 88415

MOK 88997

MOK 89233

MOK 89232

MOK 89192

MOK 88972

MOK 89155

MOK 88474

MOK 88829

MOK 88489

MOK 88875

MOK 87513

MOK 88476

MOK 86526

MOK 85337

MOK 83542

4 a klasė

MOK 78252

MOK 87366

MOK 81189

4 b klasė

MOK 86247

MOK 85338

MOK 88168

4 c klasė
MOK 79236

MOK 87063

MOK 78897

4 d klasė

MOK 77713

MOK 84930

MOK 86519

MOK 86300

MOK 85559

MOK 87087

MOK 84953

5 d klasė

MOK 88949

MOK 88610

MOK 88874

MOK 88848

MOK 83019

MOK 85945

MOK 89013

MOK 74720

MOK 77793

MOK 87096

MOK 78656

MOK 80651

MOK 81279

MOK 86575

MOK 87868

MOK 88073

MOK 87336

MOK 88163

MOK 86123

MOK 86350

MOK 86586

6 a klasė

MOK 87625

MOK 79238

MOK 88161

MOK 86321

MOK 85802

MOK 87375

6 b klasė

MOK 86525

MOK 87924

MOK 88153

6 c klasė

MOK 86027

MOK 85987

MOK 86131

6 d klasė

MOK 88478

MOK 89031

MOK 89026

MOK 88548

MOK 88212

MOK 89076

MOK 87512

MOK 86586

MOK 86165

MOK 87512

MOK 84382

MOK 88297

MOK 89455

7 a klasė

MOK 83537

MOK 78838

MOK 86109

7 b klasė

MOK 88188

MOK 86621

7 c klasė

MOK 87867

MOK 85985

MOK 88062

8 a klasė

MOK 84008

MOK 86266

MOK 88050

8 b klasė

MOK 86757

MOK 87673

MOK 86620

MOK 88099

MOK 78797

MOK 88149

8 c klasė

MOK 83704

MOK 86667

MOK 80224

MOK 87730

MOK 88154

9 b klasė

MOK 89316

MOK 84856

MOK 88915

MOK 87501

MOK 82743

MOK 89453

9 c klasė

MOK 88278

MOK 88473

MOK 88631

MOK 88211

MOK 88713

10 a klasė

MOK 88658

MOK 88527

MOK 88657

10 c klasė

MOK 89339

MOK 88955

10 e klasė

MOK 89061

MOK 88229

MOK 88694

MOK 88693

MOK 88811

MOK 88883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Be kategorijos