Darbo užmokestis

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

2016 metai

 

 

2017 metai

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1086,14

1296,02

Mokytojas

61

658,63

730,18

Specialistai (psichologas,  logopedas,  socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekos darbuotojas)

5

614,35

660,22

Priešmokyklinio ugdymo darbuotojai

6

487,99

625,82

IKT inžinierius, duomenų bazės specialistas

2

404,70

372,50

Raštinės darbuotojos

2

407,16

346,60

Pastatų priežiūros darbininkai

3

380,00

330,60

Valytojas

11

380,00

362,72

Sargas, budėtojas

4

464,00

506,92

Kiemsargis

6

380,00

253,33

Rūbininkas

4

380,00

95,00

Laborantas

4

114,00

89,84