Informacija apie COVID-19

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu (rekomendacijos mokykloms, mokiniams)

Informacija darbuotojams (NVSC algoritmas)

Informacija tėvams (NVSC algoritmas)

Rekomendacijos: Kaip elgtis jei mokiniui arba darbuotojui nustatoma COVID-19

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos  valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas

Patalpų vėdinimas

Rankų higiena

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo karantino salygomis planas (COVID-19)

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonų ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas