Informacija mokiniams

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu (rekomendacijos mokykloms, mokiniams)

Nuoroda į mokinių apklausą apie pamokos kokybę išsiųsta kiekvienam laišku į Mano dienyną 2020 06 01 d. 19 val.

Nacionalinė švietimo agentūra – patarimai paaugliams