Lietuvos Respublikos Prezidento sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga