Logopedė

Logopedė Ala Machnorylova
44 kab. (III aukštas) el. paštas:

Darbo laikas:

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės valandos  08.55-14.40  08.55-13.45  08.55-14.40  08.00-13.45  08.55-12.50
Nekontaktinės valandos 14.45-15.30 13.55-15.30

08.00-08.45

14.45-15.30

13.55-15.30

 

 

MOKYKLOS LOGOPEDĖS TEIKIAMA PAGALBA

Tikslas:

Sudaryti sąlygas sėkmingai specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Dirbti su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

 

Veiklos kryptys:

 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų;
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams;
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas;
 • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui.