Logopedė

Logopedė Ala Machnorylova
44 kab. (III aukštas)  el. paštas

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos

 

08.55 – 14.55

 

Nekontaktinės valandos

 

 

14.55 – 16.45

 

Kontaktinės valandos

 

08.55 – 14.55

 

Nekontaktinės valandos

08.00  –  08.45

14.55  –  16.45

 

Kontaktinės valandos

 

08.55 – 14.55

 

Nekontaktinės valandos

08.00  –  08.45

14.55  –  16.45

 

Kontaktinės valandos

 

08.55 – 14.55

 

Nekontaktinės valandos

08.00  –  08.45

14.55   – 16.45

 

Kontaktinės valandos

 

08.55 – 12.50

 

Nekontaktinės valandos

 

 

12.55 – 16.45

 

Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybos ( 27 val.). Nekontaktinės valandos:

 darbų planavimas, programų rengimas, pasiruošimas pratyboms, pagalba mokytojams, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams bei  konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.  Darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt. ( 15 valandų gali būti vykdoma už mokyklos ribų).

 

 

MOKYKLOS LOGOPEDĖS TEIKIAMA PAGALBA

Tikslas:

Sudaryti sąlygas sėkmingai specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Dirbti su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

 

Veiklos kryptys:

 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų;
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams;
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas;
 • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui.

 

Logopedo veiklos planas 2021-2022 m. m.