Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir įvertinimas