Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Tėvų atstovai:

Svetlana J.,

Natalija Š.,

Natalija J.,

Svetlana J.,

Olga M.

Mokytojų atstovai:

Rima K. – tarybos pirmininkė

Inga A. – mokyklos tarybos sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja;

Tatjana T., soc. darbuotoja;

Jana L., pradinių klasių  mokytoja;

Larisa F., bibliotekininkė.

Mokinių atstovai:

A. T. ,

K. V.,

V. T. ,

D. K. ,

A. Š.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2021-20221 m. m.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m.

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nuostatai (2019 m . redakcija)

2022-2023 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas

2021-2022 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 9 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 10 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 11 išrašas

 

2020-2021 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 9 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 10 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 11 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 12 išrašas

 

2019-2020 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 9 išrašas

 

 

2018-2019 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.9 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.10 išrašas

 

 

 


2017-2018 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolas Nr. 5

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolas Nr. 9

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 10 įšrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 11 įšrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 12 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 13 išrašas