Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Tėvų atstovai:

Diana Brozovskienė – tarybos pirmininkė, el. paštas: diana.brozovskiene@gmail.com

Olga Chafizova

Alina Safina

Jelena Orlovič

Marija Fedotova – mokyklos tarybos sekretorė, el. paštas: M.fedotova.post@gmail.com

Mokytojų atstovai:

Loreta Brilingienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Ala Chodosovskaja, chemijos vyresnioji mokytoja;

Galina Šamova, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Irina Tarasova, rusų kalbos mokytoja ekspertė;

Svetlana Žurova-Radomskė, istorijos mokytoja metodininkė.

Mokinių atstovai:

Nikita Blešanovas – 8b klasė

Valentin Golubajev – 8a klasė

Gabriela Kazarian – 8c klasė

Anastasija Jegorova – 7d klasė

Artiom Šiupakov – 6c klasė