Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Tėvų atstovai:

Natalija Janušauskienė,

Olga Kovalenko,

Natalija Šaripova,

Diana Lukaševič-Brozovskienė,

Svetlana Juruš.

Mokytojų atstovai:

Rima Kontvainienė – tarybos pirmininkė

Vida Udrienė – mokyklos tarybos sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Tatjana Charlap, technologijų mokytoja metodininkė;

Larisa Kušlevič, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Jelena Šumovič, geografijos mokytoja metodininkė.

Mokinių atstovai:

V. K. – 9a klasė

K. V. – 8c klasė

V. K.. – 8b klasė

D. K. – 8b klasė

A. Š. – 7c klasė

Mokyklos tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m.

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nuostatai (2019 m . redakcija)

 

2020-2021 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

 

2019-2020 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 9 išrašas

 

 

2018-2019 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.1 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.2 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.5 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.9 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.10 išrašas

 

 

 


2017-2018 m. m.

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr.3 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolas Nr. 5

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolas Nr. 9

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 10 įšrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 11 įšrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 12 išrašas

Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 13 išrašas