Mokytojai

Nr. Pavardė Vardas Dalyko pavadinimas Auklėjamoji klasė, turimos pareigos
1. Antanėlienė Rasa Lietuvių kalba
2. Archipova Jelena Technologijos 6a klasės auklėtoja
3. Bareišienė Valė Lietuvių kalba 9a klasės auklėtoja
4. Belšina Vasa Pradinis ugdymas 1a klasės mokytoja
5. Bernatovič Ana Geografija, gamta ir žmogus, ekonomika 7b klasės auklėtoja
6. Byčkienė Genovaitė Istorija, lietuvių kalba, pilietiškumo pagrindai 8a klasės auklėtoja
7. Blusevičienė Auksė Lietuvių kalba 6b klasės auklėtoja
8. Brilingienė Loreta Lietuvių kalba 5d klasės auklėtoja
9. Charlap Tatjana Technologijos 8b klasės auklėtoja
10. Chodosovskaja Ala Chemija
11. Čiuvirova Olga Lietuvių kalba
12. Danilovič Irina Anglų kalba
13. Fedotenkova Tamara  Matematika  5a klasės auklėtoja
14. Ilnickaja Galina  Matematika
15. Isajeva Liudmila Rusų kalba  L. e. direktoriaus pareigas
16. Jankovič Galina Rusų kalba  Mokytojo padėjeja
17.  Jegorenko  Viktorija  Informacinės technologijos, žmogaus sauga  6d klasės auklėtoja
18. Jurjev Vladimir Neformalusis ugdymas
19. Keturkienė Jolanta Lietuvių kalba
20. Kolesnikova Lada Anglų kalba
21. Kolesnikova Nadiežda Rusų kalba
22. Konovalova Tatjana Anglų kalba Vaiko auginimo atostogose
23. Kontvainienė Rima Kūno kultūra
24. Kovalevskaja Galina Rusų kalba
25. Kšyvicka Lucija Matematika
26. Kurmel Regina Pradinis ugdymas 2b klasės mokytoja
27. Kušlevič Larisa Pradinis ugdymas    klasės mokytoja
28. Ladyš Tadeuš Vokiečių kalba, prancūzų kalba
29. Laurutėnienė Gražina Lietuvių kalba  5b klasės auklėtoja
30. Ležniova Natalja Pradinis ugdymas  klasės mokytoja
31. Lisovskaja Beata Informacinės technologijos, matematika   5e klasės auklėtoja
32. Lučinska Kristina Fizika, gamta ir žmogus 7a klasės auklėtoja
33. Lučinskaja Marija Dailė, keramika
34. Maculevič Tomaš Rusų kalba, neformalusis ugdymas
35. Masevič Janina Pradinis ugdymas 2a klasės mokytoja
36.  Muksinov  Rafael  Etika
37. Noreikienė Nijolė Lietuvių kalba
38. Pasternak Irina Neformalusis ugdymas
39. Pavliučenkova Valentina Pradinės klasės 1b klasės mokytoja
40. Petkevičienė Alina Priešmokyklinis ugdymas
41. Podlipskaja Nina Pradinis ugdymas 4a klasės mokytoja
42. Povilatytė-Kosarieva Gražina Lietuvių kalba, istorija, pilietiškumo pagrindai Direktorės pavaduotoja ugdymui
43. Radavičius Žilvinas Istorija, neformalusis ugdymas Mokytojo padėjejas
44. Radomskė Svetlana Istorija 5c klasės auklėtoja
45. Rubinštein Žana Anglų kalba  7c klasės auklėtoja
46. Rymkienė Anželika Biologija, gamta ir žmogus
47. Rogožinskaja Janina Rusų kalba Direktorės pavaduotoja ugdymui
48. Shatrouska Tatjana Istorija, dorinis ugdymas (tikyba)
49. Svešnikova Elena Pradinis ugdymas   klasės mokytoja
50.  Šamova Galina  Anglų kalba
51. Šumilov Valerij Kūno kultūra
52. Šumovič Jelena Geografija, biologija, gamta ir žmogus 10a klasės auklėtoja
53. Šumovič Aleksandr Technologijos
54. Tankeliūnienė Liudmila Fizika
55. Tarasova Irina Rusų kalba 6c klasės auklėtoja
56. Timko Tatjana Anglų kalba
57. Tretjakova Tamara Muzika
58. Ugrevičienė Olga Pradinis ugdymas 3b klasės mokytoja
59. Ulinskienė Aleksandra Dailė
60. Ūdrienė Vida Lietuvių kalba
61. Veligor Jolanta Lietuvių kalba
62. Zaderka Svetlana Muzika
63. Zaleskaja Irina Pradinis ugdymas 3a klasės mokytoja
64. Zdanavičienė Svetlana Violeta Muzika
65. Žekytė Sabina Šokis, neformalusis ugdymas