Mokytojai

 

 

Nr. Pavardė Vardas Dalyko pavadinimas Auklėjamoji klasė, turimos pareigos
1. Antanėlienė Rasa Lietuvių kalba 6c klasės auklėtoja
2. Archipova Jelena Technologijos 9a klasės auklėtoja
3. Arefjeva Margarita Matematika 6b klasės auklėtoja
4. Babachina Galina
5. Bareišienė Valė Lietuvių kalba 12a klasės auklėtoja
6. Belšina Vasa Pradinis ugdymas 4a klasės mokytoja
7. Byčkienė Genovaitė Istorija, lietuvių kalba, pilietiškumo pagrindai 11a klasės auklėtoja
8. Blusevičienė Auksė Lietuvių kalba 9b klasės auklėtoja
9. Brilingienė Loreta Lietuvių kalba 8d klasės auklėtoja
10. Butautienė Svetlana Geografija Mokyklos direktorė
11. Charlap Tatjana Technologijos
12. Chodosovskaja Ala Chemija
13. Čiuvirova Olga Lietuvių kalba
14. Danilovič Irina Anglų kalba
15. Fedotenkova Tamara  Matematika 8a klasės auklėtoja
16. Jankovič Galina Rusų kalba 7a klasės auklėtoja
17.  Jegorenko  Viktorija  Informacinės technologijos, žmogaus sauga 9d klasės auklėtoja
18. Keturkienė Jolanta Lietuvių kalba
19. Kolesnikova Lada Anglų kalba
20. Kolesnikova Nadiežda Rusų kalba
21. Kontvainienė Rima Kūno kultūra
22. Kurmel Regina Pradinis ugdymas 1b klasės mokytoja
23. Kušlevič Larisa Pradinis ugdymas 2b  klasės mokytoja
24. Ladyš Tadeuš Vokiečių kalba, prancūzų kalba
29. Laurutėnienė Gražina Lietuvių kalba 8b klasės auklėtoja
30. Ležniova Natalja Pradinis ugdymas 3b klasės mokytoja
31. Lisovskaja Beata Informacinės technologijos, matematika 8e klasės auklėtoja
32. Lučinska Kristina Fizika, gamta ir žmogus 10a klasės auklėtoja
33. Lučinskaja Marija Dailė, keramika
34. Maculevič Tomaš Rusų kalba, neformalusis ugdymas
35. Masevič Janina Pradinis ugdymas 1a klasės mokytoja
36. Milkamanovič Ala Pradinis ugdymas 3a klasės mokytoja
37. Muchlajeva Katažyna Kūno kultūra
38. Noreikienė Nijolė Lietuvių kalba
39. Novak Larisa Pradinis ugdymas 3c klasės auklėtoja
40. Pasternak Irina Neformalusis ugdymas
41. Pavliučenkova Valentina Pradinės klasės 4b klasės mokytoja
42. Petkevičienė Alina Priešmokyklinis ugdymas
43. Povilatytė-Kosarieva Gražina Lietuvių kalba, istorija, pilietiškumo pagrindai Direktorės pavaduotoja ugdymui
44. Poševeckaja Romualda Etika, rusų kalba 5a klasės auklėtoja
45. Radavičius Žilvinas Istorija, neformalusis ugdymas Mokytojo padėjejas
46. Radomskė Svetlana Istorija 8c klasės auklėtoja
47. Rubinštein Žana Anglų kalba 10b klasės auklėtoja
48. Rymkienė Anželika Biologija, gamta ir žmogus 7b klasės auklėtoja
49. Rogožinskaja Janina Rusų kalba Direktorės pavaduotoja ugdymui
50. Shatrouska Tatjana Istorija, dorinis ugdymas (tikyba)
51. Svešnikova Elena Pradinis ugdymas 4c klasės mokytoja
52.  Šamova Galina  Anglų kalba
53. Šumovič Jelena Geografija, biologija, gamta ir žmogus 7c klasės auklėtoja
54. Šumovič Aleksandr Technologijos
55. Tankeliūnienė Liudmila Fizika, žmogaus sauga
56. Tarasova Irina Rusų kalba 9c klasės auklėtoja
57. Timko Tatjana Anglų kalba
58. Tretjakova Tamara Muzika
59. Ulinskienė Aleksandra Dailė
60. Ūdrienė Vida Lietuvių kalba
61. Vasilkova Natalja Etika
62. Veršilo Ana Pradinis ugdymas 2a klasės mokytoja
63. Zaderka Svetlana Muzika
64. Zaleskaja Irina Pradinis ugdymas 2b klasės mokytoja
65. Žekytė Sabina Šokis, neformalusis ugdymas