Mokytojai

 

 

 

Nr. Pavardė Vardas Turimos pareigos
1. A. R. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
2. A. J. technologijų ir dailės mokytoja metodininkė
3. A. M. matematikos mokytoja ekspertė
4. A. I.

lietuvių kalbos mokytoja

5. B. G. VDM pedagogė
6. B. B. mokytojo padėjėja
7. B. V. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
8. B. G. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja/istorijos mokytoja
9. B. A. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
10. B. L. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
11. B. S. geografijos mokytoja ekspertė
12. Ch. T. technologijų mokytoja metodininkė
13. Ch. A. chemijos vyresnioji mokytoja
14. Č. O. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
15. D. J.  šokio mokytoja
16. D. I. VDM pedagogė
17. F.  T. matematikos vyresnioji mokytoja
18. F. L. bibliotekininkė
19. G.-N. K. anglų kalbos mokytoja
20. G. A. priešmokyklinio ugdymo pedagogė
21. G. S. chemijos mokytoja metodininkė
22. G. A. VDM pedagogė
23. G. R. mokytojo padėjėja
24. I. A. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
25. J. G. rusų kalbos mokytoja metodininkė
26. J. V. geografijos mokytojas metodininkas
27. J. A. specialioji pedagogė
28. J. V. IT mokytoja metodininkė
29. J. I. mokytojo padėjėja
30. J. A. muzikos mokytoja
31. J. A. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
32. K. M. VDM pedagogė
33. K. J. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
34. K. T. istorijos vyresnioji mokytoja/tikybos mokytoja
35. K. L. anglų kalbos vyresnioji mokytoja
36. K. N. psichologė
37. K. R. fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
38. K. O. matematikos mokytoja metodininkė
39. K. D. priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
40. K. R. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
41. K. L. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
42. K. N. muzikos mokytoja/priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
43. L. T. prancūzų/vokiečių kalbų vyresnysis mokytojas
44. L. G. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
45. L. J. pradinio ugdymo mokytoja
46. L. N. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
47. L. B. matematikos/IT mokytoja metodininkė
48.  L. K. fizikos mokytoja metodininkė
49. L. M. dailės vyresnioji mokytoja
50. L. O. rusų kalbos mokytoja metodininkė
51. M. A. logopedė
52. M. T. rusų kalbos mokytojas
53. M. J. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
54. M. J. VDM pedagogė
55. M. A. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
56. M. K. fizinio ugdymo mokytoja
57. N. N. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
58. N. L. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
59. P. I. biologijos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja
60. P. V. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
61. P. A. priešmokyklinio ugdymo pedagogė
62. P. R. rusų kalbos mokytoja
63. P.-k. G. istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
64. P. S. mokytojo padėjėja
65. P. A. muzikos mokytojas
66. R. Ž. istorijos mokytojas/mokytojo padėjėjas
67. R. S. istorijos mokytoja metodininkė
68. R. A. biologijos vyresnioji mokytoja
69. R. J. rusų kalbos mokytoja metodininkė
70. R. Ž. anglų kalbos mokytoja metodininkė
71. S. D. pradinio ugdymo mokytoja
72. S. T. VDM pedagogė
73. S. E. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
74. S. I. mokytojo padėjėja
75. Š. G. anglų kalbos vyresnioji mokytoja
76. S. N. mokyklos teatro (būrelio) vadovas
77. Š. T. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
78. Š. J. matematikos vyresnioji mokytoja
79. B. L. fizinio ugdymo mokytoja
80. Š. A. technologijų mokytojas metodininkas
81. Š. J. geografijos mokytoja metodininkė
82. T. L. fizikos mokytoja metodininkė
83. T. I. rusų kalbos mokytoja ekspertė
84. T.-L. I. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
85. T. T. vyresnioji socialinė pedagogė
86. T. T. muzikos mokytoja metodininkė
87. Ū. V. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
88. U. A. dailės mokytoja
89. V. M. anglų kalbos mokytoja metodininkė
90. V. N. tikybos/istorijos mokytoja
91. V. A. pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
92. V. V. lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
93. V. O. VDM pedagogė
94. Z. S. muzikos vyresnioji mokytoja
95. Z. I. pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
96. Z. T. anglų kalbos vyresnioji mokytoja