Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

IEA TIMSS 2019 pagrindinio tyrimo kompiuterinio testavimo rezultatai 4 klases

IEA TIMSS 2019 pagrindinio tyrimo kompiuterinio testavimo rezultatai 8 klases

Nacionalinis mokinių patikrinimas, ataskaita 2018 m.