Nuotolinis mokymas

Ugdymas  Vilniaus Levo Karsavino mokykloje iki 2021 m. balandžio 30 d. vykdomas nuotoliniu būdu 

Įsakymas dėl pradinio ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu tvarkos

Nuotolonio mokymo tvarkaraštis 2020-2021 m. m.

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

 

 

Informuojame, kad š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Yra nauji apribojimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje, todėl atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus:

 Pradinis ugdymas (1-4 kl.).

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.).

SUP mokiniai.

 

Neformalus ugdymas.

 

Švietimo pagalba.

 

Dėl mokinių nemokamo maitinimo karantino laikotarpiu.

Vaikams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamas maitinimas ugdymo įstaigoje iki mokslo metų pabaigos skiriamas įprasta tvarka.

Kilus klausimams dėl nemokamo maitinimo, susisiekite su Švietimo aplinkos skyriaus vyr. specialiste Daiva Kasperaitiene tel. 860132563.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 

Primename, kad visus planuojamus pasitarimus, susirinkimus rekomenduojame organizuoti tik nuotoliniu būdu.

Saugokime save ir kitus!

Nuoroda į priimtą nutarimą, kuris įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d. NUTARIMAS.

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2020-11-26 įsakymu Nr.  30-2704/20 nuotolinis ugdymas Levo Karsavino mokykloje  5-10 (11-12) klasių mokiniams pratęsiamas nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 17 d. 

Pradinis ugdymas bei visos dienos mokyklos grupių veikla vykdoma ugdymo įstaigoje įprastu būdu, laikantis visų reikalavimų. 

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ, 1–10 KLASIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO 2020 M. LAPKRIČIO 9–29 DIENOMIS  TVARKA

 

NUO KOVO 30 DIENOS iki BIRŽELIO 7 DIENOS 2020 m. VYKSTA NUOTOLINIS MOKYMAS

Taikomos mokyklos pasirinktos pagrindinės virtualios mokymosi aplinkos: el. dienynas „Mano dienynas“ ir el. paštas.

Taikomos papildomos virtualių mokymosi aplinkos: Eduka.lt ir Zoom.

 

DARBAS KARANTINO METU:

Dėl mokyklos ugdymo plano pakeitimo ir ugdymo proceso pabaigos 2019-2020 mokslo metais

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo karantino salygomis planas (COVID-19)

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonų ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Vilniaus Levo Karsavino direktores įsakymas dėl pavasario atostogų paskelbimo

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokinių pavasario atostogų datos pakeitimo

Sprendimas dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse