Prekybos žmonėmis pagalbos linija

Dingo vaikas? Skambink 116 000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems.  www.116000.lt

Missing child? Call 116 000. Free helpline for missing children relatives in all Europe. www. 116000.lt