Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2016-09-01 priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta per centralizuotą prašymų teikimo sistemą Vilniaus miesto savivaldybėje  (Konstitucijos pr. 3). https://svietimas.vilnius.lt/

 

Priešmokyklinio ugdymo modelis mūsų mokykloje:

Priešmokyklinio ugdymo paslaugų sutartis

 

Pedagogai ir grupės

„PELĖDŽIUKAI“

Alina Petkevičienė – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Ana Grakauskienė – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

„ŽINIUKAI“

Dana Kunicka – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nadiezda Kuznetsova – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Raštas dėl brandumo įvertinimo priešmokyklinę grupę norint lankyti penkiamečiui.

 

Priėmimo tvarka

Priėmimas į priešmokyklines grupes bus vykdomas pagal „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.

https://svietimas.vilnius.lt/

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos leidiniai priešmokyklinukų tėveliams:

Jūsų vaikas – ikimokyklinukas

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje-patarimai tėvams

Priešmokyklinukas