Psichologas

Psichologė Natalja Koltunova
5 kab. (I aukštas) el. paštas natalija.lkm@gmail.com

Darbo grafikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

08.00-11.00
Konsultavimas,
diagnostika*

11.00-12.00 Pietūs

12.00-15.00 Konsultavimas, diagnostika

08.00-11.00
Konsultavimas, diagnostika

11.00-12.00 Pietūs

12.00-15.00
Konsultavimas, diagnostika

08.00-11.00 Konsultavimas,
diagnostika

11.00-12.00 Pietūs

12.00-15.00 Konsultavimas,
diagnostika

08.00-11.00
Konsultavimas, diagnostika

11.00-12.00 Pietūs

12.00-15.00
Konsultavimas, diagnostika

08.00-11.00 Konsultavimas, diagnostika

11.00-12.00 Pietūs

12.00-15.00 Konsultavimas, diagnostika

15.00 – 20.00 Nekontaktinis
darbas**

15.00 – 20.00 Nekontaktinis
darbas

15.00 – 20.00
Nekontaktinis
darbas

15.00 – 20.00 Nekontaktinis
darbas

15.00 – 20.00 Nekontaktinis
darbas

 * Psichologinės pagalbos gavėjų konsultavimas, įvertinimas, vaikų stebėjimas, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimas; tyrimų atlikimas.

** Dokumentų, įvertinimo duomenų tvarkymas, rekomendacijų, prevencinių programų rengimas, profesinės kvalifikacijos kėlimas. Šis darbas gali būti atliekamas už mokyklos ribų.

 

 Mokyklos psichologo darbo tikslas: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys: rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Mokyklos psichologo pagrindinės darbo kryptys: konsultavimas, įvertinimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija.

Neužsidaryk vienas su savo mintimis, jeigu nerimauji, bijai, stresuoji…Kreipkis į  psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

  • jei kyla sunkumų moksluose,
  • nesutari su draugais,
  • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
  • jei turi mokymosi sunkumų,
  • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
  • jautiesi vienišas, nemylimas,
  • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

 Dėl konsultacijos ir kitais rūpimais klausimais kreiptis el. paštu,  per el.dienyną arba atvykstant į mokyklą.

 Psichologo veiklos planas

 

Naudingos nuorodos:

Vaikų linija

Jaunimo linija

Jaunimo psichologinės pagalbos paramos centras