Библиотека

Заведующая библиотекой  Лариса Фильченко.
Библиотека 53 каб. (III этаж), читальный зал  55 каб. (III этаж)
эл. почта: biblioteka@karsavino.vilnius.lm.lt

 График работы библиотеки:

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

08.00-15.30 — обслуживание посетителей*

11.00-11.30 — обед

15.30-16.30 — работа с библиотечной документацией**

08.00-15.30 — обслуживание посетителей

11.00-11.30 — обед

15.30-16.30 — работа с библиотечной документацией

08.00-15.30 — обслуживание посетителей

11.00-11.30 — обед

15.30-16.30 — работа с библиотечной документацией

08.00-15.30 — обслуживание посетителей

11.00-11.30 — обед

15.30-16.30 — работа с библиотечной документацией

08.00-15.30 — обслуживание посетителей

11.00-11.30 — обед

15.30-16.30 — работа с библиотечной документацией

* выдача книг и учеьников, прведение библиографических уроков, тематических викторин и подготовка выставок.

** Заполнение библиотечного журнала, учет и работа с библиотечным фондом, подготовка статистических отчетов.

Последняя пятница месяца – санитарный день

 

Bendra informacija

Vilniaus Levo Karsavino   mokyklos biblioteka įkurta 1978 metais. Bibliotekos fonde yra 23 330  leidinių,  taip pat  atskiras  12 187  vadovėlių fondas.  Kasmet biblioteka aptarnauja 4039  lankytojus. Iš mokinio krepšelio lėšų visi mokykloje besimokantys  mokiniai yra  aprūpinami vadovėliais,  pagal galimybes kitomis mokymo priemonėms.

2002 metais mokykloje  įkurta skaitykla. Skaitykloje yra naujausia informacinė literatūra: žodynai, enciklopedijos rusų ir lietuvių kalbomis, žinynai, žurnalai., yra kopijavimo aparatas, spausdintuvas. Skaitykloje mokiniai gali ruoštis pamokoms, naudotis internetu, spausdinti ir  kopijuoti dokumentus.

 

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą. 

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas,
 • kompiuterizuota skaitykla.

Techninė įranga:

 • 5 kompiuteriai,
 • spausdintuvas,
 • kopijavimo aparatas,
 • garso ir vaizdo aparatūra,
 • interneto ryšys.

Tikslas:

Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.

Uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus;
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą;
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką;
 • Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra;
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje;
 • Kelti profesinę kompetenciją.

Текст для подготовки к викторине, посвященной 40-летию школы имени Льва Карсавина