Elektroninis mokymo(-si) išteklių katalogas

Mokymo(-si) ištekliai – mokiniams bei mokytojams
Mokymosi išteklių duomenų bazė (vadovėliai, skaitmeninės mokymo priemonės) http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx

http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Sritisugdymui.aspx

 

Lietuvių kalbos mokymosi ištekliai, patarimai moksleiviams, mokomieji filmai https://mokovas.wordpress.com/

https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/

Lietuvos mokytojų Geroji patirtis

Video pamokos internete ( vadovėliai, pamokos uždaviniai ir t.t.)

http://www.sokvadoveliai.lt/lt/metodine-pagalba/geroji-mokytoju-patirtis/

 

https://sites.google.com/site/itvtzg/sekmes-pamokos

 

Elektroniniai vadovėliai
Informacinės technologijos http://it.vadoveliai.lt/
Muzika http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai2/index_vadoveliai.htm

http://www.sokvadoveliai.lt/lt/vadoveliu-komplektai/muzika/muzika_7/

Gamtos mokslų kursas 7-8 klasėms http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalba ir literatūra http://lietuviukalbairliteratura.lt/

http://klase.puslapiai.lt/kalbos-pamokoms/

Lietuvių kalbos kultūra http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/
Literatūros skaitiniai 5-8 klasėms http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Lietuvių kalbos kursas 5-6 ir 7-8 klasėms http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalba 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/
Biologija 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/

http://www.sokvadoveliai.lt/lt/vadoveliu-komplektai/biologija/biologija_8/

Fizika  9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/

http://www.sokvadoveliai.lt/lt/vadoveliu-komplektai/fizika/fizika_8/

Istorija 9-12 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/
Chemija

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/chemija/

http://www.sokvadoveliai.lt/lt/vadoveliu-komplektai/chemija1/chemija_8/

Geografija

http://geografija.lt

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

Matematika 9-10 klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/matematika/
Moksleivių karjeros planavimas
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė mokiniams, jų tėvams, mokytojams www.mukis.lt

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 

Gimnazijos http://kachialov.lt/

http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt/

http://www.juventos.vilnius.lm.lt/

http://santaros.lt/

Teisės aktai, reglamentuojantys aukštąjį mokslą http://www.lamabpo.lt/turinys/kiti-teisiniai-dokumentai#top
Informacija apie studijas http://www.aikos.smm.lt

http://www.lamabpo.lt/studiju-programos

http://www.lamabpo.lt

Stojamojo balo skaičiuoklės http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaičiuokle

Profesijos pasirinkimo testas  http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.phpcontent=testas1
Asmenybės kryptingumo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

 

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

Profesijų vadovas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/
Lietuvos aukštosios mokyklos Kauno medicinos universitetas

Kauno technologijos universitetas

Kauno kolegija

V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Klaipėdos universitetas

Lietuvos karo akademija

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos veterinarijos akademija

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Mykolo Romerio universitetas

Šiaulių universitetas

Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

Vilniaus dailės akademija

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Studijos užsienyje http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://www.kastu.lt/

Gyvenimo aprašymo rengimas http://www.europass.lt/cv
Darbo ieškos portalai http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

Mokinių apklausa 2022 03 31

Как создать текст со свечением в программе Gimp?

Užduotis SumIf

7 klasė

2. Calculate Your ecological packpack
https://www.ressourcen-rechner.de/?lang=en