Логопед

Логопед  Алла Мохнорылова
44 каб. (III этаж) эл. почта:

Время работы:

Уроки

Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1

08.00-08.45

2

08.55-09.40

G 1 PUG ( B)

G 2 PUG (A)

G 2 PUG (A)

G 2 PUG (B)

G 11 3 c кл.

3

09.55-10.40

G 12 4a кл.

G 10 3b кл.

G 9 3a кл.

G 11 3c кл.

G 6 2a кл.

4

11.00-11.45

G 7 2b кл.

G 15 7a кл.(инд)

G 6 2a кл.

G 7 2b кл.

G 8 2c кл.

5

12.05-12.50

G 8 2c кл.

G 13 4b кл.

G 17 1a кл. (инд)

G 16 4b кл.(инд)

G 12 4a кл.

6

13.00-13.45

G 3 1a кл.

G 4 1b кл.

G 5 1c кл..

G 18 3a кл.(инд)

Метод. деятельность

7

13.55-14.40

G 5 1c кл.

G 3 1a кл.

G 4 1b кл.

G 14 5-6 кл.(консультация)

Метод. деятельность

8

14.45-15.35

Метод. деятельность

Метод. деятельность

Метод. деятельность

Метод. деятельность

 • Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybų vedimas, (27 valandos). Nekontaktinis darbas su mokiniais: darbų planavimas, programų rengimas, pasirengimas pratyboms, pagalba mokytojams pritaikant ar individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais, darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt., (7,5 valandos, gali būti vykdomas už mokyklos ribų).

 

MOKYKLOS LOGOPEDĖS TEIKIAMA PAGALBA

Tikslas:

Sudaryti sąlygas sėkmingai specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Dirbti su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

 

Veiklos kryptys:

 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų;
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams;
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas;
 • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui.