Психолог

Mokyklos psichologė Natalija Koltunova
5 kab. (I aukštas) el. paštas: natalija.lkm@gmail.com

График консультаций психолога:

Дни недели

Учеников

Родителей

Учителей

Понедельник

09.00 – 10.00

Вторник        14.00 —  15.00

09.00 – 10.00

Среда

09.00 – 10.00

Четверг

09.00 – 10.30

       14.00 — 15.00
Пятница

09.00 – 10.00

15.30 – 17.00

 

 Mokyklos psichologo darbo tikslas: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys: rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Mokyklos psichologo pagrindinės darbo kryptys: konsultavimas, įvertinimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija.

Neužsidaryk vienas su savo mintimis, jeigu nerimauji, bijai, stresuoji…Kreipkis į  psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

  • jei kyla sunkumų moksluose,
  • nesutari su draugais,
  • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
  • jei turi mokymosi sunkumų,
  • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
  • jautiesi vienišas, nemylimas,
  • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

 

Dėl konsultacijos ir kitais rūpimais klausimais kreiptis el. paštu,  per el.dienyną arba atvykstant į mokyklą.

 

Naudingos nuorodos:

Vaikų linija

Jaunimo linija

Jaunimo psichologinės pagalbos paramos centras