Visos dienos mokyklos (VDM) grupė

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams, sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus, pateiktus licėjaus direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę:
pirmadienis nuo 13.00 val. iki 18.00 val.

antradienis nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
trečiadienis nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
ketvirtadienis nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
penktadienis nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

VDM grupių veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. nuo mokyklos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamiems mokslo metams, skaičiaus).

Daugiau informacijos apie visos dienos mokyklą – Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje – https://vilnius.lt/lt/2018/09/14/viskas-ka-svarbu-zinoti-pradinuku-tevams-apie-naujove-vilniuje-visos-dienos-mokykla/

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas